Kayıt Anlaşması

Devam etmek için kabul etmeniz gerekir:

Forumun hizmet kuralları

Bu forumun yöneticileri ve moderatörleri her ne kadar itiraz edilebilecek her türlü materyalı mümkün olduğu kadar kısa sürede siteden kaldıracak da olsa, bütün mesajların incelenmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda siz buraya gönderilen her mesajın, onu gönderen kullanıcının görüşlerini yansıttığını, moderatörlerin, adminlerin ya da webmasterların (kendilerine ait mesajlar dışında) sorumlu tutulamıyacağını peşinen kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Bu forum sistemi, bazı bilgileri bilgisayarınızda saklamak için cookie'leri kullanmaktadır. Girdiğiniz özel bilgilerin hiçbiri bu cookie'lerde bulunmamaktadır, bunların tek amacı forumda daha rahat bir gezinti yapabilmenizdir. E-posta adresiniz sadece kaydınızı onaylamak ve şifrenizi yollamak içindir (Ve unuttuğunuz zaman şifrenizi yeniden yolluyor)

-Aşağılayıcı, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, sekse yönelik ya da kanunlarla çelişecek içerikler yasaktır.
-yasaya aykırı pratikler yasak;
-başka bir sitenin haberlerini yayıyorsanız, bu site bunu kabul etmeldir. Bu sitenin yöneticilerin yaptıkları işlere saygı duymak için sitenin adressini yazın !
-mesajları sadece bir kere yollayın.Yoksa tatsız oluyor!
-Yazım yanlışlarına ve gramer'e dikkat edin.SMS stillini tavsiye etmiyoruz!

Bunları dikkate almamanız durumunda hemen ve süresizce siteden uzaklaştırılırsınız (ve servis sağlayıcınız da haberdar edilir). Her mesajın IP adresi bunları engellemek için kaydedilmektedir. Bu forumun moderatörleri, adminleri ya da webmasterının, kendi iradeleri doğrultusuna herhangi bir başlığı silme, taşıma, kilitleme yetkisi olduğunu kabul ediyorsunuz. Bir kullanıcı olarak her girdiğiniz bilginin veritabanında saklanacağını kabul ediyorsunuz. Aşağıdaki "kabul ediyorum" linkine basarak :
-yukarıdaki bütün kuralları okuduğunuzu kabul ediyorsunuz;
-yukarıdaki bütün koşulların bağlayıcılığını kabul ediyorsunuz;
-Forumun moderatörlerine bir konuyu değiştirmekte,silmekte izin veriyorsunuz.

ŞİKAYET FORUM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK ŞARTLARI
Üye olmak için Şikayet Forum üyelik sözleşmesini dikkatlice okuyup kabul etmeniz gerekmektedir !!!

Maddeler:

SÖZLEŞMENİN AMACI MADDE 1- İşbu sözleşmenin amacı, Bir taraftan www.sikayetforum.com ile ( Bu sözleşmede bundan böyle ŞİKAYET FORUM olarak anılacaktır. ) Diğer taraftan ŞİKAYET FORUM sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı ( Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır. ) Arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI MADDE 2- ŞİKAYET FORUM, internet üzerinden erişilen bir şikayet ve çözüm platform olarak, aldığı mal veya hizmetten şikayeti olanlarla, bu mal ve hizmeti sağlayanlar arasında bir köprü vazifesi görerek, mal ve hizmet sunumlarında kaliteyi arttırmayı amaç edinmiştir. İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple ŞİKAYET FORUM sistemini kullanarak şikayetlerini mal veya hizmet sağlayıcılara iletmek isteyen kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER MADDE 3- A – Üye Sisteme üyelik için kullanıcılar sistem üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı ŞİKAYET FORUM’u n veya her hangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. B- ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. ŞİKAYET FORUM, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. ŞİKAYET FORUM yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır. C- ÜYE SİSTEM kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir: Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini. ŞİKAYET FORUM’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini. ŞİKAYET FORUM içeriğine ŞİKAYET FORUM görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak ŞİKAYET FORUM içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini. Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını. Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini. Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini. D- ÜYE, ŞİKAYET FORUM’un sistem kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı olmadığını, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangibir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan sorumlu kendisinin sorumlu olacağını, ŞİKAYET FORUM’un bu konuda he rhangibir sorumluluğunun olmadığını, ŞİKAYET FORUM’un bir zarara uğraması durumunda bu zararları ŞİKAYET FORUM’un ilk talebinde ödeyeceğini, ŞİKAYET FORUM’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da ŞİKAYET FORUM’un ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. E- ÜYE, sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin ŞİKAYET FORUM tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, ŞİKAYET FORUM’un yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. F– ÜYE, ŞİKAYET FORUM’un sistemi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak ŞİKAYET FORUM’un herhang bir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle ŞİKAYET FORUM’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 4- Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) gecikmeden durumu ŞİKAYET FORUM site yönetimine bildirmelidir. Bildirim işlemi kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. ŞİKAYET FORUM sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve ŞİKAYET FORUM site hizmetlerinin kullanılması engellenir. Kurumsal ve bireysel üye, üyeliğini ve ŞİKAYET FORUM’u hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal üye, başkalarının ŞİKAYET FORUM üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak ŞİKAYET FORUM kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal Üye ve/veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır. ŞİKAYET FORUM ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası ŞİKAYET FORUM sunucularında kayıt altına alınmaktadır. ŞİKAYET FORUM tüm üyelerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
ŞİKAYET FORUM’UN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI MADDE 5- ŞİKAYET FORUM hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır: A- ŞİKAYET FORUM, sistem’in kullanılmasından veya kullanılmamasından, ŞİKAYET FORUM üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) ŞİKAYET FORUM veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır. B- ŞİKAYET FORUM içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya ŞİKAYET FORUM yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır. C- ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve sisteme erişim ve sistemi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen ÜYE sorumludur. D- ÜYE’nin erişimi ve sistemi kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. ŞİKAYET FORUM hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir. E- ŞİKAYET FORUM, bir yargı merciinin kararı veya ŞİKAYET FORUM’un bunu gerekli görmesi halinde, ÜYE’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş ÜYE veya SİSTEM bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
ULUSLAR ARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI MADDE 6- İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER MADDE 7- ŞİKAYET FORUM yoluyla ÜYE’nin ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile 3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden ŞİKAYET FORUM’un sorumlu olmadığını kabul eder.
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ MADDE 8- Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
MÜCBİR SEBEPLER MADDE 9- İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de ŞİKAYET FORUM’un kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla ŞİKAYET FORUM’un işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, ŞİKAYET FORUM’un yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangibir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ MADDE 10- İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangibir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. ŞİKAYET FORUM, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda ŞİKAYET FORUM’dan herhangi bir talebinin olmayacağını, yazılı bulunan tüm iletilerinin silinme kararının site yönetimine ait olacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
ŞİKAYET FORUM KAYITLARININ MUTEBERİYETİ MADDE 11- ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİKAYET FORUM'un defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaksınız. İşbu sözleşme, ÜYE’nin “KABUL EDİYORUM” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.


Forum Saati Ptsi 22 Nis. 2019 - 18:01